Αρχείο Εκδηλώσεων

Συμφωνική Μουσική
Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020  
Διοργάνωση: ΟΜΜΘ
Συμφωνική Μουσική
Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020  
Διοργάνωση: ΟΜΜΘ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020  
Διοργάνωση: ΟΜΜΘ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ