Αρχείο Εκδηλώσεων

Συμφωνική Μουσική
29 Ιουνίου 2007  
ΟΜΜΘ/"Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση"
Συμφωνική Μουσική
24 Φεβρουαρίου 2007  
ΟΜΜΘ
Συμφωνική Μουσική
13 Φεβρουαρίου 2007  
ΟΜΜΘ
Συμφωνική Μουσική
08 Οκτωβρίου 2006  
ΟΜΜΘ
Συμφωνική Μουσική
07 Οκτωβρίου 2006  
ΟΜΜΘ