Αρχείο Εκδηλώσεων

Συμφωνική Μουσική
Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2007  
ΟΜΜΘ/"Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση"
Συμφωνική Μουσική
Σάββατο, 24 Μαρτίου 2007  
ΟΜΜΘ
Συμφωνική Μουσική
Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2007  
ΟΜΜΘ
Συμφωνική Μουσική
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2007  
ΟΜΜΘ
Συμφωνική Μουσική
Κυριακή, 08 Οκτωβρίου 2006  
ΟΜΜΘ
Συμφωνική Μουσική
Σάββατο, 07 Οκτωβρίου 2006  
ΟΜΜΘ