Αρχείο Εκδηλώσεων

Συμφωνική Μουσική
21 Ιουνίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ. - Κ.Ο.Θ.
Συμφωνική Μουσική
10 Ιουνίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
28 Μαΐου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
20 Μαΐου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
22 Απριλίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
19 Απριλίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Συμφωνική Μουσική
08 Απριλίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
11 Μαρτίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
11 Φεβρουαρίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
29 Ιανουαρίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ CREATIVE EUROPE
Συμφωνική Μουσική
27 Δεκεμβρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
20 Δεκεμβρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Συμφωνική Μουσική
11 Δεκεμβρίου 2014  
ARTBG
Συμφωνική Μουσική
10 Δεκεμβρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Συμφωνική Μουσική
03 Δεκεμβρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
03 Δεκεμβρίου 2014  
Συμφωνική Μουσική
12 Νοεμβρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΣΑΑΚ ''ΑΝΑΤΟΛΙΑ''
Συμφωνική Μουσική
26 Οκτωβρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
17 Σεπτεμβρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ