Αρχείο Εκδηλώσεων

Συμφωνική Μουσική
Δευτέρα, 02 Απριλίου 2012  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Συμφωνική Μουσική
Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012  
Ο.Μ.Μ.Θ. - Κ.Ω.Θ.
Συμφωνική Μουσική
Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ. - Κ.Ο.Θ.
Συμφωνική Μουσική
Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ. - Κ.Ο.Θ.
Συμφωνική Μουσική
Σάββατο, 01 Οκτωβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ. - 46α ΔΗΜΗΤΡΙΑ / ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συμφωνική Μουσική
Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ. - 46α ΔΗΜΗΤΡΙΑ / ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ