Αρχείο Εκδηλώσεων

Συμφωνική Μουσική
02 Απριλίου 2012  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
23 Ιανουαρίου 2012  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Συμφωνική Μουσική
11 Ιανουαρίου 2012  
Ο.Μ.Μ.Θ. - Κ.Ω.Θ.
Συμφωνική Μουσική
23 Δεκεμβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ. - Κ.Ο.Θ.
Συμφωνική Μουσική
22 Δεκεμβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ. - Κ.Ο.Θ.
Συμφωνική Μουσική
01 Οκτωβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ. - 46α ΔΗΜΗΤΡΙΑ / ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συμφωνική Μουσική
14 Σεπτεμβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ. - 46α ΔΗΜΗΤΡΙΑ / ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ