Αρχείο Εκδηλώσεων

Συμφωνική Μουσική
Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
Τετάρτη, 03 Απριλίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - Κ.Ω.Θ.
Συμφωνική Μουσική
Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012  
Ο.Μ.Μ.Θ. - 47α ΔΗΜΗΤΡΙΑ/ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
- ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ