Αρχείο Εκδηλώσεων

Συμφωνική Μουσική
Τετάρτη, 04 Ιουνίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Συμφωνική Μουσική
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ
Συμφωνική Μουσική
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014  
Σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Συμφωνική Μουσική
Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
Σάββατο, 07 Δεκεμβρίου 2013  
ARTBG
Συμφωνική Μουσική
Σάββατο, 07 Δεκεμβρίου 2013  
ARTBG
Συμφωνική Μουσική
Παρασκευή, 01 Νοεμβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ