Αρχείο Εκδηλώσεων

Συμφωνική Μουσική
04 Ιουνίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
14 Μαΐου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
30 Απριλίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
14 Απριλίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
26 Μαρτίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
17 Μαρτίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
17 Μαρτίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Συμφωνική Μουσική
12 Φεβρουαρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ
Συμφωνική Μουσική
17 Ιανουαρίου 2014  
Σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Συμφωνική Μουσική
30 Δεκεμβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
16 Δεκεμβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
07 Δεκεμβρίου 2013  
ARTBG
Συμφωνική Μουσική
07 Δεκεμβρίου 2013  
ARTBG
Συμφωνική Μουσική
01 Νοεμβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
23 Οκτωβρίου 2013  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
20 Σεπτεμβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ