Αρχείο Εκδηλώσεων

Συμφωνική Μουσική
Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011  
ΟΜΜΘ
Συμφωνική Μουσική
Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011  
ΟΜΜΘ/Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Συμφωνική Μουσική
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010  
ΟΜΜΘ
Συμφωνική Μουσική
Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010  
ΔΗΜΗΤΡΙΑ
Συμφωνική Μουσική
Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010  
ΔΗΜΗΤΡΙΑ
Συμφωνική Μουσική
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010  
ΚΟΘ