Αρχείο Εκδηλώσεων

Συμφωνική Μουσική
17 Ιανουαρίου 2011  
ΟΜΜΘ/Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Συμφωνική Μουσική
25 Οκτωβρίου 2010  
ΟΜΜΘ
Συμφωνική Μουσική
29 Σεπτεμβρίου 2010  
ΔΗΜΗΤΡΙΑ
Συμφωνική Μουσική
25 Σεπτεμβρίου 2010  
ΔΗΜΗΤΡΙΑ
Συμφωνική Μουσική
17 Σεπτεμβρίου 2010  
ΚΟΘ