Αρχείο Εκδηλώσεων

Συμφωνική Μουσική
21 Απριλίου 2004  
ΟΜΜΘ
Συμφωνική Μουσική
16 Μαρτίου 2004  
ΟΜΜΘ
Συμφωνική Μουσική
15 Μαρτίου 2004  
ΟΜΜΘ
Συμφωνική Μουσική
12 Μαρτίου 2004  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
27 Φεβρουαρίου 2004  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
20 Φεβρουαρίου 2004  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
10 Φεβρουαρίου 2004  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
30 Ιανουαρίου 2004  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
16 Ιανουαρίου 2004  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
23 Δεκεμβρίου 2003  
ΟΜΜΘ
Συμφωνική Μουσική
12 Δεκεμβρίου 2003  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
10 Δεκεμβρίου 2003  
Συμφωνική Μουσική
06 Δεκεμβρίου 2003  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
05 Δεκεμβρίου 2003  
ΟΜΜΘ
Συμφωνική Μουσική
04 Δεκεμβρίου 2003  
ΟΜΜΘ
Συμφωνική Μουσική
03 Δεκεμβρίου 2003  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
21 Νοεμβρίου 2003  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
19 Νοεμβρίου 2003  
Συμφωνική Μουσική
14 Νοεμβρίου 2003  
ΔΗΜΗΤΡΙΑ
Συμφωνική Μουσική
07 Νοεμβρίου 2003  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
05 Νοεμβρίου 2003  
<< < 1 2 > >>