Συνέδρια

Συνέδριο
Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024  
Διοργάνωση: THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR CLINICAL BIOSTATISTICS
Συνέδριο
Κυριακή, 18 Αυγούστου 2024  
Διοργάνωση: INTERNATIONAL ACADEMY OF PRODUCTION ENGINEERING
Συνέδριο
Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2024  
Διοργάνωση: ECHA & ANATOLIA COLLEGE
Συνέδριο
Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2024  
Οργάνωση: EASN TECHNOLOGY INNOVATION SERVICES
Συνέδριο
Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024  
Διοργάνωση: ENDOSCOPIC CARDIAC SURGEONS CLUB