Συνέδρια

Συνέδριο
Κυριακή, 14 Απριλίου 2024  
Διοργάνωση: INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY
Συνέδριο
Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2024  
Διοργάνωση: ECHA & ANATOLIA COLLEGE
Συνέδριο
Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2024  
Οργάνωση: EASN TECHNOLOGY INNOVATION SERVICES