Ολοκληρωμένα Συνέδρια

Συνέδριο
Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021  
Διοργάνωση: CONVIN SA
Συνέδριο
Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022  
Διοργάνωση: THE MASTERMIND GROUP
Συνέδριο
Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022  
Διοργάνωση: EDSSI
Συνέδριο
Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022  
Διοργάνωση: ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ.
Συνέδριο
Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022  
Διοργάνωση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Συνέδριο
Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022  
Διοργάνωση: ESRA
Συνέδριο
Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022  
Διοργάνωση: LAP (AUTH) & IRC (IAMAS)
Συνέδριο
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2022  
Διοργάνωση: GA