Ολοκληρωμένα Συνέδρια

Συνέδριο
Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018  
Συνέδριο
Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018  
THESSALONIKI HEART INSTITUTE - ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Συνέδριο
Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019  
ACT
Συνέδριο
Σάββατο, 09 Φεβρουαρίου 2019  
Διοργάνωση: ΕΙΒΒΕ
Συνέδριο
Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019  
Διοργάνωση: NOUFIO COMMUNICATION SERVICES
Συνέδριο
Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019  
Διοργάνωση: MEDEVENTS
Συνέδριο
Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019  
Διοργάνωση: ΤΜΧΑ
Συνέδριο
Πέμπτη, 04 Απριλίου 2019  
Διοργάνωση: ENTERSOFT
Συνέδριο
Πέμπτη, 04 Απριλίου 2019  
Διοργάνωση: AFIXIS
Συνέδριο
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019  
Διοργάνωση: GLOBAL EVENTS
Συνέδριο
Σάββατο, 20 Απριλίου 2019  
Συνέδριο
Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019  
Διοργάνωση: Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.
Συνέδριο
Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019  
Διοργάνωση: EMISIA S.A.
Συνέδριο
Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019  
Διοργάνωση: ARTION