Ολοκληρωμένα Συνέδρια

Συνέδριο
Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015  
ΝΕΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΟΥ
Συνέδριο
Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015  
ΝΕΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΟΥ
Συνέδριο
Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ. - Ε.Ε.Μ.Ε.
Συνέδριο
Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015  
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - Ο.Μ.Μ.Θ.