Ολοκληρωμένα Συνέδρια

Συνέδριο
Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019  
Διοργάνωση: EFTC | ΚΕΘΕΑ | ΑΡΓΩ | ΣΕΙΡΙΟΣ | ΑΠΘ
Συνέδριο
Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019  
Διοργάνωση: WORDCAMP
Συνέδριο
Παρασκευή, 08 Νοεμβρίου 2019  
Διοργάνωση: THE MASTERMIND GROUP
Συνέδριο
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019  
Διοργάνωση: AFEA