Ολοκληρωμένα Συνέδρια

Συνέδριο
Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2023  
Διοργάνωση: SCHOOL OF MEDICINE / ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
Συνέδριο
Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2023  
Διοργάνωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συνέδριο
Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2023  
Διοργάνωση: ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ
Συνέδριο
Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2023  
Διοργάνωση: CONVIN SA
Συνέδριο
Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2023  
Διοργάνωση: Ο.Ε.Ε. - Ο.Ε.Β.Ε. - Ο.Ε.Κ. - Ε.Σ.Ο.Ε.
Συνέδριο
Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2023  
Διοργάνωση: MEDEVENTS.GR
Συνέδριο
Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2024  
Οργάνωση: THE MASTERMIND GROUP
Συνέδριο
Πέμπτη, 08 Φεβρουαρίου 2024  
Διοργάνωση: HAPCO & DES
Συνέδριο
Κυριακή, 14 Απριλίου 2024  
Διοργάνωση: INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY
Συνέδριο
Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024  
Διοργάνωση: THESSALONIKI CONVENTION BUREAU