Ολοκληρωμένα Συνέδρια

Συνέδριο
09 Σεπτεμβρίου 2022  
Διοργάνωση: ECS CLUB ENDOSCOPIC CARDIAC SURGEONS
Συνέδριο
15 Σεπτεμβρίου 2022  
Διοργάνωση: SOCIETY OF APPLIED NEUROSCIENCE
Συνέδριο
22 Σεπτεμβρίου 2022  
Διοργάνωση: ERA
Συνέδριο
28 Σεπτεμβρίου 2022  
Διοργάνωση: ARTION
Συνέδριο
26 Ιανουαρίου 2023  
Διοργάνωση: THE MASTERMIND GROUP