Ολοκληρωμένα Συνέδρια

Συνέδριο
Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2022  
Διοργάνωση: ECS CLUB ENDOSCOPIC CARDIAC SURGEONS
Συνέδριο
Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2022  
Διοργάνωση: SOCIETY OF APPLIED NEUROSCIENCE
Συνέδριο
Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022  
Διοργάνωση: ERA
Συνέδριο
Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022  
Διοργάνωση: ARTION
Συνέδριο
Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023  
Διοργάνωση: THE MASTERMIND GROUP
Συνέδριο
Πέμπτη, 11 Μαΐου 2023  
Διοργάνωση: THE MASTERMIND GROUP
Συνέδριο
Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023  
Διοργάνωση: ESPHM