Αρχείο Εκδηλώσεων

Μουσική Δωματίου
Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020  
Διοργάνωση: ΟΜΜΘ
Μουσική Δωματίου
Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020  
Διοργάνωση: ΟΜΜΘ
Μουσική Δωματίου
Σάββατο, 14 Μαρτίου 2020  
Διοργάνωση: ΟΜΜΘ
Μουσική Δωματίου
Κυριακή, 08 Μαρτίου 2020  
Μουσική Δωματίου
Σάββατο, 07 Μαρτίου 2020  
Διοργάνωση: ΟΜΜΘ
Μουσική Δωματίου
Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020  
Διοργάνωση: ΟΜΜΘ
Μουσική Δωματίου
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020  
Διοργάνωση: ΟΜΜΘ
Μουσική Δωματίου
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020  
Διοργάνωση: ΟΜΜΘ