Αρχείο Εκδηλώσεων

Μουσική Δωματίου
23 Ιουνίου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μουσική Δωματίου
09 Μαΐου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
25 Απριλίου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
20 Απριλίου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
08 Μαρτίου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μουσική Δωματίου
29 Φεβρουαρίου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
28 Δεκεμβρίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
07 Δεκεμβρίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
02 Νοεμβρίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
30 Σεπτεμβρίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ