Αρχείο Εκδηλώσεων

Μουσική Δωματίου
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ
Μουσική Δωματίου
Κυριακή, 09 Φεβρουαρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ & ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ
Μουσική Δωματίου
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. - Ο.Μ.Μ.Α.
Μουσική Δωματίου
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ
Μουσική Δωματίου
Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μουσική Δωματίου
Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013  
INTERGEO ΕΠΕ