Αρχείο Εκδηλώσεων

Μουσική Δωματίου
24 Φεβρουαρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
17 Φεβρουαρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ
Μουσική Δωματίου
09 Φεβρουαρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ & ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ
Μουσική Δωματίου
25 Ιανουαρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
21 Δεκεμβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. - Ο.Μ.Μ.Α.
Μουσική Δωματίου
27 Νοεμβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
27 Νοεμβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
23 Νοεμβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
22 Νοεμβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
20 Νοεμβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ
Μουσική Δωματίου
30 Οκτωβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μουσική Δωματίου
12 Σεπτεμβρίου 2013  
INTERGEO ΕΠΕ