Αρχείο Εκδηλώσεων

Μουσική Δωματίου
16 Φεβρουαρίου 2012  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
04 Δεκεμβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
12 Οκτωβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ. - 46α ΔΗΜΗΤΡΙΑ / ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ