Αρχείο Εκδηλώσεων

Μουσική Δωματίου
Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
Κυριακή, 04 Δεκεμβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ. - 46α ΔΗΜΗΤΡΙΑ / ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ