Αρχείο Εκδηλώσεων

Μουσική Δωματίου
Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
Παρασκευή, 08 Μαΐου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015  
Μουσική Δωματίου
Τρίτη, 07 Απριλίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μουσική Δωματίου
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μουσική Δωματίου
Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015  
Μουσική Δωματίου
Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ
Μουσική Δωματίου
Δευτέρα, 01 Δεκεμβρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
Παρασκευή, 07 Νοεμβρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
Τετάρτη, 05 Νοεμβρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ.