Αρχείο Εκδηλώσεων

Μουσική Δωματίου
27 Μαΐου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
13 Μαΐου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
07 Απριλίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
27 Μαρτίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
13 Μαρτίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
06 Μαρτίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μουσική Δωματίου
10 Φεβρουαρίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μουσική Δωματίου
14 Ιανουαρίου 2015  
Μουσική Δωματίου
10 Ιανουαρίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
11 Δεκεμβρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ
Μουσική Δωματίου
01 Δεκεμβρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
24 Νοεμβρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
07 Νοεμβρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
05 Νοεμβρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
20 Οκτωβρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
29 Σεπτεμβρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ.