Αρχείο Εκδηλώσεων

Μουσική Δωματίου
06 Φεβρουαρίου 2017  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μουσική Δωματίου
16 Ιανουαρίου 2017  
Μουσική Δωματίου
16 Δεκεμβρίου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''SUONO ITALIANO''
Μουσική Δωματίου
27 Νοεμβρίου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
14 Νοεμβρίου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
21 Σεπτεμβρίου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ.