Αρχείο Εκδηλώσεων

Μουσική Δωματίου
Δευτέρα, 06 Μαρτίου 2017  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2017  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μουσική Δωματίου
Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017  
Μουσική Δωματίου
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''SUONO ITALIANO''
Μουσική Δωματίου
Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ.