Αρχείο Εκδηλώσεων

Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
25 Νοεμβρίου 2017  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
05 Νοεμβρίου 2017  
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Π.Θ.