Αρχείο Εκδηλώσεων

Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010  
ΟΜΜΘ/Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Κυριακή, 25 Απριλίου 2010  
ΟΜΜΘ/Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Σάββατο, 24 Απριλίου 2010  
ΟΜΜΘ/Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Τρίτη, 09 Φεβρουαρίου 2010  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Δευτέρα, 08 Φεβρουαρίου 2010  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2009  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009  
ΟΜΜΘ