Αρχείο Εκδηλώσεων

Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
29 Ιουνίου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
04 Δεκεμβρίου 2015  
EDUACT - O.Μ.Μ.Θ.
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
14 Νοεμβρίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Σ.Φ.Μ.Θ.
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
02 Νοεμβρίου 2015  
EDUACT - O.Μ.Μ.Θ.
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
16 Οκτωβρίου 2015  
EDUACT - O.Μ.Μ.Θ.