Αρχείο Εκδηλώσεων

Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2015  
EDUACT - O.Μ.Μ.Θ.
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Σ.Φ.Μ.Θ.
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2015  
EDUACT - O.Μ.Μ.Θ.
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015  
EDUACT - O.Μ.Μ.Θ.