Αρχείο Εκδηλώσεων

Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Κυριακή, 02 Απριλίου 2006  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2006  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2006  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2005  
ΟΜΜΘ/ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2005  
ΟΜΜΘ/ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ