Αρχείο Εκδηλώσεων

Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
02 Απριλίου 2006  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
20 Φεβρουαρίου 2006  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
19 Φεβρουαρίου 2006  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
17 Δεκεμβρίου 2005  
ΟΜΜΘ/ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
14 Δεκεμβρίου 2005  
ΟΜΜΘ/ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ