Αρχείο Εκδηλώσεων

Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. - BACKSTAGE
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. - BACKSTAGE
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ.