Αρχείο Εκδηλώσεων

Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
18 Μαρτίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
31 Ιανουαρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. - BACKSTAGE
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
31 Ιανουαρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. - BACKSTAGE
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
29 Νοεμβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
25 Νοεμβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
12 Οκτωβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
12 Οκτωβρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ.