Αρχείο Εκδηλώσεων

Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Δευτέρα, 19 Μαΐου 2008  
ΟΜΜΘ/ΣΦΜΘ/ΑΠΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Κυριακή, 18 Μαΐου 2008  
ΟΜΜΘ/ΣΦΜΘ/ΑΠΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2008  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2008  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2008  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2008  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2008  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2007  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2007  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2007  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2007  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2007  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2007  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2007  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2007  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2007  
ΟΜΜΘ