Ολοκληρωμένα Συνέδρια

Συνέδριο
17 Μαΐου 2012  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συνέδριο
23 Μαΐου 2012  
Α.Π.Θ. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ