Ολοκληρωμένα Συνέδρια

Συνέδριο
07 Δεκεμβρίου 2018  
Συνέδριο
15 Δεκεμβρίου 2018  
THESSALONIKI HEART INSTITUTE - ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Συνέδριο
18 Ιανουαρίου 2019  
ACT