Ολοκληρωμένα Συνέδρια

Συνέδριο
29 Οκτωβρίου 2016  
POLYGLOT CONFERENCE LTD.
Συνέδριο
05 Νοεμβρίου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ι.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Α.Π.Θ., ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ)
Συνέδριο
09 Δεκεμβρίου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΡΕΑΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Συνέδριο
25 Μαΐου 2017  
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ-ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΠ-ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ-ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ-ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ-ΠΣΧΜ