Ολοκληρωμένα Συνέδρια

Συνέδριο
23 Οκτωβρίου 2015  
ΝΕΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΟΥ
Συνέδριο
23 Οκτωβρίου 2015  
ΝΕΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΟΥ
Συνέδριο
27 Νοεμβρίου 2015  
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - Ο.Μ.Μ.Θ.