Αρχείο Εκδηλώσεων

Χορωδιακή Μουσική
Τρίτη, 12 Μαΐου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
Δευτέρα, 06 Απριλίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
Παρασκευή, 03 Απριλίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
Πέμπτη, 02 Απριλίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
Τετάρτη, 01 Απριλίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014  
Σ.Φ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014