Αρχείο Εκδηλώσεων

Χορωδιακή Μουσική
Σάββατο, 16 Απριλίου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ. - Σ.Φ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
Κυριακή, 10 Απριλίου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ. - Σ.Φ.Μ.Θ.