Αρχείο Εκδηλώσεων

Χορωδιακή Μουσική
Κυριακή, 13 Μαΐου 2012  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
Τετάρτη, 09 Μαΐου 2012  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
Παρασκευή, 06 Απριλίου 2012  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
Χορωδιακή Μουσική
Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ.