Αρχείο Εκδηλώσεων

Χορωδιακή Μουσική
13 Μαΐου 2012  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
11 Μαΐου 2012  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
10 Μαΐου 2012  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
09 Μαΐου 2012  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
06 Απριλίου 2012  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
19 Δεκεμβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
27 Νοεμβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
Χορωδιακή Μουσική
29 Οκτωβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ.