Αρχείο Εκδηλώσεων

Συμφωνική Μουσική
01 Μαρτίου 2002  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μουσική Δωματίου
26 Φεβρουαρίου 2002  
ΟΜΜΘ
Συμφωνική Μουσική
24 Φεβρουαρίου 2002  
ΟΜΜΘ
Συμφωνική Μουσική
22 Φεβρουαρίου 2002  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
20 Φεβρουαρίου 2002  
Μουσική Δωματίου
16 Φεβρουαρίου 2002  
ΟΜΜΘ/ΟΜΜΑ
Συμφωνική Μουσική
15 Φεβρουαρίου 2002  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
08 Φεβρουαρίου 2002  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
07 Φεβρουαρίου 2002  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
06 Φεβρουαρίου 2002  
ΟΜΜΘ/ΟΜΜΑ
Συμφωνική Μουσική
05 Φεβρουαρίου 2002  
ΟΜΜΘ/ΟΜΜΑ
Συμφωνική Μουσική
01 Φεβρουαρίου 2002  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
30 Ιανουαρίου 2002  
Συμφωνική Μουσική
25 Ιανουαρίου 2002  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έντεχνη Ελληνική Μουσική
18 Ιανουαρίου 2002  
ΟΜΜΘ
Έντεχνη Ελληνική Μουσική
12 Ιανουαρίου 2002  
ΟΜΜΘ
Συμφωνική Μουσική
11 Ιανουαρίου 2002  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
23 Δεκεμβρίου 2001  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
22 Δεκεμβρίου 2001  
ΟΜΜΘ
Συμφωνική Μουσική
21 Δεκεμβρίου 2001  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
<< < 1 2 3 4 > >>