ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α’ ΜΕΡΟΣ
Γ.Κωνσταντινίδη: Οκτώ λαϊκοί σκοποί (ενορχ .Α. Μπαλτά)
L.V. Beethoven: Κοντσέρτο αρ. 4 για πιάνο σε Σολ μείζονα

Β’ ΜΕΡΟΣ
G.Faure: Πέλλας και Μελισάνθη –σουίτα
D.Milhaud: Το βόδι πάνω στη στέγη – μπαλέτο

Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου: πιάνο

Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Ορχήστρας: Άλκης Μπαλτάς

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

  • 20 Φεβρουαρίου 2002
    Τετ     21:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)
ΠΡΟΣΕΧΩΣ