Αρχείο Εκδηλώσεων

Συμφωνική Μουσική
21 Ιουνίου 2001  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Χοροθέατρο
19 Ιουνίου 2001  
Συμφωνική Μουσική
14 Ιουνίου 2001  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
13 Ιουνίου 2001  
ΟΜΜΘ
Σύγχρονη Μουσική
08 Ιουνίου 2001  
ΟΜΜΘ
Συμφωνική Μουσική
07 Ιουνίου 2001  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
31 Μαΐου 2001  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σύνθετη Εκδήλωση
30 Μαΐου 2001  
Έντεχνη Ελληνική Μουσική
28 Μαΐου 2001  
ΣΤΟΡΓΗ
Χοροθέατρο
27 Μαΐου 2001  
Χοροθέατρο
25 Μαΐου 2001  
Συμφωνική Μουσική
22 Μαΐου 2001  
ΟΜΜΘ-ΟΜΜΑ
Συμφωνική Μουσική
19 Μαΐου 2001  
Συμφωνική Μουσική
18 Μαΐου 2001  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
17 Μαΐου 2001  
Συμφωνική Μουσική
16 Μαΐου 2001  
ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Χοροθέατρο
14 Μαΐου 2001  
Χοροθέατρο
13 Μαΐου 2001  
Συμφωνική Μουσική
11 Μαΐου 2001  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έντεχνη Ελληνική Μουσική
09 Μαΐου 2001  
ΟΜΜΘ
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>