Αρχείο Εκδηλώσεων

Χοροθέατρο
19 Μαΐου 2010  
ΟΜΜΘ/Attract Productions
Χοροθέατρο
18 Μαΐου 2010  
ΟΜΜΘ/Attract Productions
Χοροθέατρο
17 Μαΐου 2010  
ΟΜΜΘ/Attract Productions
Χοροθέατρο
16 Μαΐου 2010  
ΟΜΜΘ/Attract Productions
Χοροθέατρο
15 Μαΐου 2010  
ΟΜΜΘ/Attract Productions
Χοροθέατρο
14 Μαΐου 2010  
ΟΜΜΘ/Attract Productions
Μουσική Δωματίου
12 Μαΐου 2010  
ΟΜΜΘ
Χορωδιακή Μουσική
05 Μαΐου 2010  
ΟΜΜΘ
Έντεχνη Ελληνική Μουσική
03 Μαΐου 2010  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
26 Απριλίου 2010  
ΟΜΜΘ/Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
25 Απριλίου 2010  
ΟΜΜΘ/Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.
Έντεχνη Ελληνική Μουσική
25 Απριλίου 2010  
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
24 Απριλίου 2010  
ΟΜΜΘ/Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.
Έντεχνη Ελληνική Μουσική
24 Απριλίου 2010  
Έντεχνη Ελληνική Μουσική
23 Απριλίου 2010  
Έντεχνη Ελληνική Μουσική
22 Απριλίου 2010  
Έντεχνη Ελληνική Μουσική
18 Απριλίου 2010  
Έντεχνη Ελληνική Μουσική
17 Απριλίου 2010  
Έντεχνη Ελληνική Μουσική
16 Απριλίου 2010  
Έντεχνη Ελληνική Μουσική
15 Απριλίου 2010  
<< < 1 2 3 4 > >>