ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α’ ΜΕΡΟΣ
C.M. von Weber: "Ομπερον", εισαγωγή
Fr. Chopin: Κοντσέρτο για πιάνο αρ.1, σε μι ελάσσονα

Β’ ΜΕΡΟΣ
L.van Beethoven: Συμφωνία αρ.2 σε ρε μείζονα

Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Ορχήστρας: Γιώργος Θυμής
Κωνσταντίνος Καλακώνας: πιάνο

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

  • 30 Ιανουαρίου 2002
    Τετ     21:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)
ΠΡΟΣΕΧΩΣ