Αρχείο Εκδηλώσεων

Σύγχρονη Μουσική
Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Σύγχρονη Μουσική
Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ. - 51α ΔΗΜΗΤΡΙΑ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Σύγχρονη Μουσική
Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2016  
Ο.Μ.Μ.Θ. - 51α ΔΗΜΗΤΡΙΑ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ