Αρχείο Εκδηλώσεων

Σύγχρονη Μουσική
Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Σύγχρονη Μουσική
Πέμπτη, 03 Μαΐου 2012  
ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σύγχρονη Μουσική
Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Σύγχρονη Μουσική
Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011  
ΟΜΜΘ
Σύγχρονη Μουσική
Σάββατο, 08 Οκτωβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Σύγχρονη Μουσική
Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ.