Αρχείο Εκδηλώσεων

Σύγχρονη Μουσική
29 Μαΐου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Σύγχρονη Μουσική
16 Μαΐου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Π.Θ.
Σύγχρονη Μουσική
15 Μαΐου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Σύγχρονη Μουσική
12 Οκτωβρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ