Αρχείο Εκδηλώσεων

Σύγχρονη Μουσική
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Σύγχρονη Μουσική
Σάββατο, 16 Μαΐου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Π.Θ.
Σύγχρονη Μουσική
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Σύγχρονη Μουσική
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ