Αρχείο Εκδηλώσεων

Χοροθέατρο
Σάββατο, 14 Μαΐου 2011  
ΛΑΒΡΥΣ
Χοροθέατρο
Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011  
ΟΜΜΘ
Χοροθέατρο
Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010  
ΟΜΜΘ/Χ.ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ι. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. "State of the Art Productions"
Χοροθέατρο
Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010  
ΟΜΜΘ/Χ.ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ι. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. "State of the Art Productions"
Χοροθέατρο
Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010  
ΟΜΜΘ/Χ.ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ι. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. "State of the Art Productions"
Χοροθέατρο
Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010  
ΟΜΜΘ/Χ.ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ι. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. "State of the Art Productions"
Χοροθέατρο
Πέμπτη, 09 Δεκεμβρίου 2010  
ΟΜΜΘ/Χ.ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ι. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. "State of the Art Productions"
Χοροθέατρο
Τετάρτη, 08 Δεκεμβρίου 2010  
ΟΜΜΘ/Χ.ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ι. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. "State of the Art Productions"
Χοροθέατρο
Σάββατο, 04 Δεκεμβρίου 2010  
Χοροθέατρο
Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2010  
Χοροθέατρο
Πέμπτη, 02 Δεκεμβρίου 2010  
Χοροθέατρο
Τετάρτη, 01 Δεκεμβρίου 2010  
Χοροθέατρο
Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010  
ΔΗΜΗΤΡΙΑ
Χοροθέατρο
Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010  
ΔΗΜΗΤΡΙΑ