Αρχείο Εκδηλώσεων

Χοροθέατρο
Τρίτη, 19 Ιουνίου 2001  
Χοροθέατρο
Κυριακή, 27 Μαΐου 2001  
Χοροθέατρο
Παρασκευή, 25 Μαΐου 2001  
Χοροθέατρο
Δευτέρα, 14 Μαΐου 2001  
Χοροθέατρο
Κυριακή, 13 Μαΐου 2001  
Χοροθέατρο
Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2000  
ΟΜΜΘ
Χοροθέατρο
Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2000  
ΔΗΜΗΤΡΙΑ
Χοροθέατρο
Σάββατο, 07 Οκτωβρίου 2000  
ΔΗΜΗΤΡΙΑ
Χοροθέατρο
Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2000