Αρχείο Εκδηλώσεων

Χοροθέατρο
19 Μαΐου 2010  
ΟΜΜΘ/Attract Productions
Χοροθέατρο
18 Μαΐου 2010  
ΟΜΜΘ/Attract Productions
Χοροθέατρο
17 Μαΐου 2010  
ΟΜΜΘ/Attract Productions
Χοροθέατρο
16 Μαΐου 2010  
ΟΜΜΘ/Attract Productions
Χοροθέατρο
15 Μαΐου 2010  
ΟΜΜΘ/Attract Productions
Χοροθέατρο
14 Μαΐου 2010  
ΟΜΜΘ/Attract Productions
Χοροθέατρο
14 Μαρτίου 2010  
ΟΜΜΘ
Χοροθέατρο
13 Μαρτίου 2010  
ΟΜΜΘ
Χοροθέατρο
24 Φεβρουαρίου 2010  
ΟΜΜΘ/ADAM PRODUCTIONS
Χοροθέατρο
03 Φεβρουαρίου 2010  
ΟΜΜΘ/Ελληνική Θεαμάτων
Χοροθέατρο
02 Φεβρουαρίου 2010  
ΟΜΜΘ/Ελληνική Θεαμάτων
Χοροθέατρο
31 Ιανουαρίου 2010  
ΟΜΜΘ/Ελληνική Θεαμάτων
Χοροθέατρο
30 Ιανουαρίου 2010  
ΟΜΜΘ/Ελληνική Θεαμάτων
Χοροθέατρο
29 Ιανουαρίου 2010  
ΟΜΜΘ/Ελληνική Θεαμάτων
Χοροθέατρο
17 Οκτωβρίου 2009  
ΟΜΜΘ/ Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
Χοροθέατρο
16 Οκτωβρίου 2009  
ΟΜΜΘ/ Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
Χοροθέατρο
15 Οκτωβρίου 2009  
ΟΜΜΘ/ Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
Χοροθέατρο
14 Οκτωβρίου 2009  
ΟΜΜΘ/ Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
Χοροθέατρο
30 Σεπτεμβρίου 2009  
ΟΜΜΘ/Attract Productions
Χοροθέατρο
29 Σεπτεμβρίου 2009  
ΟΜΜΘ/Attract Productions