Administration

BOARD OF TRUSTEES

Chairman: Eugenia Alexandropoulou-Egyptiadou
Vice-Chairman: Theofanis Ougrinis
General Secretary: Dimitra Karyofylli-Konstantinidi
Treasurer: Emmanouil Aspasidis
Members:
Kyriakos Chamouzas
Vasileios Gakis
Eleni (Lena) Koulouri-Tornivouka
Michael Koupkas
Paraskevi Kourtidou
Amalia Tsampazi

Artistic Director: Christos Galilaias

Deputizing for the General Director: Militsa Chasapi
Finance & Administration Director: Militsa Chasapi
Technical Director: Apostolos Andrias
Marketing Director: Prodromos Monastaridis


Quality Policy: click here