Αρχείο Εκδηλώσεων

Σύνθετη Εκδήλωση
Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2020  
Διοργάνωση: ΟΜΜΘ - INTERSHOW PRODUCTIONS
Σύνθετη Εκδήλωση
Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020  
Διοργάνωση: ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - PERROTIS COLLEGE - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΟΜΜΘ