Αρχείο Εκδηλώσεων

Σύνθετη Εκδήλωση
21 Ιουνίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. - Κ.Ο.Θ. - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σύνθετη Εκδήλωση
24 Μαΐου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Σύνθετη Εκδήλωση
24 Απριλίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. - Τ.Μ.Ε.Τ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ORPHEUS SOLOISTS
Σύνθετη Εκδήλωση
05 Απριλίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Σύνθετη Εκδήλωση
13 Μαρτίου 2013  
ΛΑΒΡΥΣ
Σύνθετη Εκδήλωση
27 Φεβρουαρίου 2013  
Σύνθετη Εκδήλωση
25 Φεβρουαρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Σύνθετη Εκδήλωση
22 Φεβρουαρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΑΡΣΙΣ - STUDIO AMID
Σύνθετη Εκδήλωση
21 Ιανουαρίου 2013  
ΤΕΕ ΤΚΜ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Π.Σ. Α.Π.Θ.
Σύνθετη Εκδήλωση
15 Δεκεμβρίου 2012  
GA PLASTIC SURGERY - ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Σύνθετη Εκδήλωση
24 Οκτωβρίου 2012  
Ο.Μ.Μ.Θ. - 47α ΔΗΜΗΤΡΙΑ / ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Σύνθετη Εκδήλωση
16 Σεπτεμβρίου 2012  
Ο.Μ.Μ.Θ. - 47α ΔΗΜΗΤΡΙΑ / ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ