Αρχείο Εκδηλώσεων

Έκθεση Φωτογραφίας
Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ - ΊΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έκθεση Φωτογραφίας
Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2012  
ΤΕΕ / ΤΚΜ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Α.Π.Θ. - ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ο.Μ.Μ.Θ. ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έκθεση Φωτογραφίας
Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ