Αρχείο Εκδηλώσεων

Έκθεση Φωτογραφίας
Τρίτη, 08 Μαΐου 2012  
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Α.Π.Θ.
Έκθεση Φωτογραφίας
Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011  
ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Έκθεση Φωτογραφίας
Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ