Αρχείο Εκδηλώσεων

Έκθεση Φωτογραφίας
08 Μαΐου 2012  
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Α.Π.Θ.
Έκθεση Φωτογραφίας
18 Σεπτεμβρίου 2011  
ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Έκθεση Φωτογραφίας
16 Σεπτεμβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ